Inluminent Foundation

Bashkimi bën fuqinë!

Të inspirojmë grupin e ri të njerëzve që ndajnë të njëjtat ide me ne

Të ndihmosh ata në nevojë nuk ju vendos në një pozitë më të keqe

Të marrësh pjesë në një projekt duke kryer punë vullnetare do të thotë të investosh kohë, aftësi dhe energji në diçka e cila nuk paguhet në vlerë monetare, do të thotë se vlera monetare nuk është ajo që ju vlerësoni më tepër, të shikosh dikë të buzëqeshi prej jush, dita e këtij personi të bëhet më e mirë për shkak të pjesmarrjes tuaj është gjithçka që vullnetarizmi në Ilmuninent Foundation qëndron.

Apliko tani

    Bashkohu me një komuniteti të madh