Inluminent Foundation

Hapim rrugën drejt të mirave dhe shërbimeve për njerëzit që nuk kanë akses në to

Ne investojmë aty ku kërkesa më e lartë takohet me mundësitë më të mira

Investimet tona kryhen aty ku nevojat më të rendësishme takohen me mundësinë më të larta për zhvillim, jo vetëm në aspektin e kapitalit, por edhe inovacionit. Pavarësisht se ne gjithnjë jemi në kërkim të mundësive të reja për të krijuar një platformë edhe më të madhe se kjo që kemi momentalisht, sektorët tanë kryesoj janë tre: Edukimi, Mjekësia, Mirëqënia (Humanitarizmi).

Sektorët e investimit

Krijimin e mundësive për njërëzit në nevojë

Fokusohemi në ndihmën e njerëzve në nevojë, që në plotësimin e nevojave esenciale, deri tek krijimi i mundësive për të ndërtuar një të ardhme më të mirë

Studime mjekësore

Investimet tona suportojnë një rreze të gjerë zgjidhjesh mjekësore, për të sjellë një shëndetësi të kualitetit të lartë dhe të pranueshme ekonomikisht nga të gjithë për të përmirësuar efiçencën e trajtimit mjekësor për familjet me mundësi ekonomike të ulëta.

Edukimi

Investimet tona foksuohen në të gjitha pjesët e sistemit edukativ, nga studimi bazik, tek trajtini për punësim për njerëzit me të ardhura të ulëta, për të ndërtuar rrugë për daljen nga varfëria.

Do të dish më tepër sesi të bëhesh një investitor në Iluminent Foundation?