Inluminent Foundation

Zgjate dorën

Të ndihmosh dikë që është në nevojë nuk ju dëmton, prej një donacioni të vogël jeta e një personi ose më shumë mund të ndryshojë

Bëhu pjesë e komunitetin

Bëhu pjesë e Inluminent Foundation, një dhurim mund të jetë në çdo lloj forme, jo vetëm monetare

Ndrysho jetë

Të ndihmosh dikë që është në nevojë nuk ju dëmton, prej një donacioni të vogël jeta e një personi ose më shumë mund të ndryshojë

Humanitarizëm

Të ndihmosh dikë që është në nevojë nuk ju dëmton, prej një donacioni të vogël jeta e një personi ose më shumë mund të ndryshojë

Sillni buzëqeshje në jetën e dikujt!